Mrtvačnica u Svetoj Ani


Utorak, 26. studenoga 2013.

Gradonačelnik Željko Lacković održao je sastanak s mjesnim odborima prigradskih naselja Sveta Ana i Mičetinac radi iznalaženja rješenja za osiguravanje uvjeta ispraćaja pokojnika na mjesnim grobljima prigradskih naselja. Obzirom da će uskoro primjenom nove zakonske regulative ukop pokojnika biti dozvoljen samo na grobljima koje imaju uređenu infrastrukturu, a što podrazumijeva i prostor mrtvačnice, potrebno je iznaći rješenja za ova dva prigradska naselja koja još nemaju izgrađenu mrtvačnicu.

Cijena izgradnje i opremanja mrtvačnice u Čepelovcu i Suhoj Kataleni iznosila je oko 600.000,00 kuna za svaku, a kako zbog financijskog stanja proračuna nije moguće planirati ovakva sredstva u narednom razdoblju kada će stupiti nova zakonska regulativa na snagu, predloženo je iznalaženja rješenja na način da se prenamjenom dijela postojećeg i dogradnjom prostora Društvenih domova, te izmjenom Prostornog plana, stvore uvjeti za smještaj odra i verestovanje pokojnika. U ovim prigradskim naseljima godišnje se u prosjeku vrši jedan ukop, te je zbog toga potrebno racionalizirati i ekonomski opravdati investiciju u navedenu svrhu.

Mjesni odbor Sveta Ana prihvatio je predloženo rješenje, te je gradonačelnik zajedno s resornim pročelnikom 23. studenoga 2013. godine obišao prostore Društvenog doma, te je zajednički dogovoreno koji će sve radovi biti izvedeni od planiranog iznosa investicije 200.000,00 kuna. Predviđena je zamjena krovišta i stolarije, postavljanje energetski učinkovite fasade, te uređenje prilaza mjesnom groblju i dovođenje priključka za vodu na prostor groblja.

Mjesni odbor Mičetinac nije se konačno očitovao o prijedlogu, a predložili su gradonačelniku dva alternativna rješenja koja su jeftinija od izgradnje nove mrtvačnice, ali ne obuhvaćaju obnovu Društvenog doma. Gradonačelnik je u subotu 23.11. zajedno s članovima Mjesnog odbora obišao predložene alternativne lokacije, te je ujedno upoznat s problemom odvodnje oborinskih voda. Nakon procjene troškova mogućih rješenja bit će ponovno održan sastanak mjesnog zbora Mičetinac gdje će se mještani odlučiti za jednu od mogućih rješenja. Višegodišnji problemi na odvodnji oborinskih voda počinju se rješavati već ovog tjedna kako bi se izbjeglo plavljenje ulica u zimskom i proljetnom periodu. Problem nepostojanja trgovine u naselju Mičetinac također bi bilo moguće riješiti ulaganjem u obnovu i prilagodbu prostora Društvenog doma kroz planiranu investiciju, a Grad bi pokušao zainteresirati poduzetnike za otvaranje trgovine u Mičetincu davanjem određene prednosti prilikom provođenja postupka objedinjene javne nabave za potrebe Grada i gradskih ustanova.

Rješavanje pitanja ukopa pokojnika s područja prigradskih naselja na opisani način predstavlja primjer dobre prakse gdje uložena sredstva u obnovu objekta društvene namjene imaju višestruki učinak, a prostor se koristi višenamjenski tijekom cijele godine. Koristi od investicije su višestruke, a ne gubi se na postojećem sadržaju jer se za potrebe prostora namijenjenog verestovanju pokojnika iskorištava prostor koji do tada nije bio u funkciji. Ovakvo rješenje Grad će pokušati i kandidirati za sufinanciranje iako su u proračuna za 2014. godinu predviđena sredstva iz izvornog prihoda za ove dvije investicije.