Muzej Grada Đurđevca uspješno osigurao dodatnih 37.000,00 kuna za planirane projekte


Utorak, 28. srpnja 2020.

Muzej Grada Đurđevca i ove se godine uspješno prijavio na Natječaj za sufinanciranje programa ustanova u kulturi naše županije te je uspješno osigurao dodatna sredstva za planirane projekte u ukupnom iznosu od 37.000,00 kuna.

Za izložbene projekte osigurano je 9.000,00 kn, što će doprinijeti raznolikosti i kvaliteti muzejskih izložbi. Od izdavačkih projekata s 3.000,00 kn sufinancira se izdavanje monografije posvećene 50. obljetnici slikarstva i kulturno-umjetničkog rada Zdravka Šabarića.

Najveći iznos, 25.000,00 kuna iskoristi će se za sanaciju i obnovu krovišta utvrde Stari grad čime se osigurava kontinuirana briga za ovaj spomenik kulture. Za realizaciju ovog zahtjevnog programa velik dio sredstava osigurati će Grad Đurđevac uz čiju će pomoć Muzej Grada Đurđevca i dalje nastaviti realizirati kvalitetne programe.