Nabava električnih bicikala


Srijeda, 8. srpnja 2015.

Temeljem programa poticanja nabave ekološki prihvatljivijih vozila objavljenog od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Đurđevac ostvario je sufinanciranje nabave električnih bicikala u iznosu od 11.920,00 kuna ili 40% ukupne investicije vrijedne 29.800,00 kuna.

Nabavom električnih bicikala smanjit će se korištenje službenih automobila u obavljanju poslova u Gradu Đurđevcu, gradskim trgovačkim društvima i ustanovama, te smanjiti troškovi, a ujedno će se smanjiti i emisije CO2 i čestica prašine u zrak, čime će se doprinijeti čistijem zraku i okolišu.