Nagradna terenska nastava pobjednicima u sakupljanju baterija


Petak, 13. listopada 2017.

Projekt koji je pokrenula Osnovna škola Grgura Karlovčana još uvijek živi istom mjerom kao na samom početku prije osam godina, a radi se o projektu Opasnog otpada i sakupljanja starih otpadnih baterija u koji su uključeni učenici naše škole.

Učenici su se u ovu akciju odmah uključili, spoznali neke nove informacije o štetnosti ovog otpada, njegovoj reciklaži, a naućili su i kako prepoznati kontejner za baterije i shvatiti potrebu njegovog posebnog odvajanja od komunalnog otpada.

U prošloj školskoj godini pobjednici u sakupljanju bili su današnji razredi 7.c. i 6.a koji su za nagradu osvojili terensku nastavu u Koprivnicu.

Učenici su posjetili Bazene Cerine u Koprivnici te Kino Velebit gdje su pogledali projekciju ekološko- edukativnog filma Odball.