Nastavlja se obilježavanje Dana Svete Ane


Četvrtak, 23. srpnja 2009.

Od sutra se nastavlja obilježavanje Dana Svete Ane. U 19 sati će se u novouređenom društvenom domu održati svečana sjednica MO, na kojoj će predsjednik Ivana Pajtak, podsjetiti na brojne aktivnosti koje su složni Svetojančani, okupljeni u Društvu za športsku rekreaciju, Udruzi žena "Svetojanke" i  u VMO, zajednički odradili u naselju kako bi ono postalo poželjna turistička destinacija, ali i na brojnim sajmovima, na kojima su predstavljali Grad Đurđevac i Županiju.   Svima koji su im pomagali u tome, Pajtak će podijeliti prizanja i zahvalnice, a već u subotu će Svetojančani biti domaćini slikarsko-kiparske kolonije. Uz jezero i vodenicu, u Svetoj Ani će stvarati 15-tak podravskih umjetnika, a domaćini će se pripremati za nedjeljno proščenje, kad će se u 11 sati misom zahvaliti sv.Ani, svojoj nebeskoj zaštitnici i ovogodišnje Dane Svete Ane, završiti u 13 sati turnirom u odbojci na pijesku. Izvor:Radio Koprivnica