Nastavljeno uređenje podruma u zgradi Gradske uprave


Srijeda, 21. listopada 2015.

U zgradi Gradske uprave završeni su radovi na betoniranju podne ploče  te se trenutno radi priprema za postavljanje stropne ploče. Nakon toga će se postaviti sve potrebne instalacije kako bi se taj prostor u narednom razdoblju mogao i prenamijeniti u slučaj da se pokaže potreba za novim sadržajima. Novo uređeni prostor podruma iskoristiti će se za potrebe arhive.