Nastavljeno uređenje podruma u zgradi Gradske uprave


Ponedjeljak, 28. rujna 2015.

U zgradi Gradske uprave i dalje je u tijeku uređenje podruma koji će se iskoristiti za potrebe arhive. Trenutno se postavljaju instalacije za kanalizaciju kako bi se taj prostor u narednom razdoblju mogao i prenamijeniti u slučaj da se pokaže potreba za novim sadržajima. Nakon kanalizacije ispod podne ploče će biti postavljene vodovodne cijevi te električne instalacije.

U tijeku je i narudžba materijala za radove u gradskoj Vijećnice koja će tijekom ovog tjedna dobiti novu podnu podlogu.