Natječaj za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«


Utorak, 28. travnja 2015.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.3.˝Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava˝, provedba tipa operacije 6.3.1. ˝Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava˝.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

 Sredstva javne potpore iznose 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (85% iz proračuna Europske unije, 15% iz državnog proračuna RH).

Isplata se vrši u u dvije rate u razdoblju najviše 3 godine kako slijedi: isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodijeli potpore, dok isplata druge rate je nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na:

 

  1. kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog  materijala,
  2. kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog
  3. pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje objekata za pružanje usluga u ruralnim područjima),
  4. preradu, marketing i izravnu prodaju lokalnih proizvoda (građenje i/ili opremanje objekata za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju lokalnih proizvoda).

 

Zahtjevi za potporu se podnose od 12.05.2015. do 12.07.2015. u elektronskom obliku putem AGRONET-a.

Sve ostale informacije nalaze se na http://www.apprrr.hr/podmjera-63-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-1418.aspx