Niže cijene plina za kućanstva od 01. travnja


Četvrtak, 2. travnja 2015.

Cijena prirodnog plina za kućanstva od srijede, 1. travnja, u prosjeku su niže za 5 do 9 posto, odnosno za prosječnih 20 do 30 lipa po prostornom metru. Nove cijene za sva 34 lokalna opskrbljivača na hrvatskom tržištu utvrdila je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) 16. ožujka. Naime, odlukom o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu HERA je utvrdila cijene za sve opskrbljivače u obvezi javne usluge i nove se cijene odnose na razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015.

Iz Komunalija-plin d.o.o. Đurđevac kažu da prema toj odluci, cijene po kojoj građani od početka travnja plaćaju potrošeni plin kreću se od 0,3580 kune po kilovatsatu (kWh) do 0,3758 kuna po kWh (obje cijene sa PDV-om). Na području kojemu je energetski subjekt Komunalije-plin d.o.o. Đurđevac gotovo sva kućanstva koriste tarifne modele TM1, TM2 i TM3, s tim da u tarifni model TM1 spadaju kućanstva sa najmanjom potrošnjom, u TM2 sa nešto većom, te u tarifni model TM3 kućanstva sa najvećom potrošnjom.

Iz cjenika Komunalija-plina d.o.o. tako proizlazi da je primjerice za tarifni model TM1 cijena sa PDV-om do sada iznosila 0,3989 kuna po kilovatsatu (kWh), a od 01. travnja ona iznosi 0,3758 kuna po kilovatsatu (kWh). Preračunato u prostorne metre i s dodanim PDV-om, kućanstva će po tarifnom modelu TM1 umjesto dosadašnjih 3,69 kuna po kubiku od sada plaćati 3,48 kuna po kubiku, što je smanjenje za 0,21 kunu po kubiku, dok će kućanstvima sa tarifnim modelom TM2 cijena biti manja za 0,23 kune po kubiku, odnosno za 0,24 kune po kubiku za model TM3.

Obavijest o cijenama plina za kućanstva po tarifnim modelima pročitajte u priloženom linku

Cijene plina za kućanstva prema tarifnim modelima za razdoblje od 01.04. - 31.12.2015.