NOVI MODEL PRIKUPLJANJA OTPADA I U ĐURĐEVCU


Srijeda, 9. siječnja 2008.

Nakon prošlogodišnjih dobrih iskustava u Općini Kalinovac s novim načinom zbrinjavanja komunalnoga otpada, 'Komunalije' će model odvoza i naplate smeća po stvarno odloženim količinama predložiti i Đurđevčanima. Već se krenulo u kupnju kanti za smeće, koje će se podijeliti svim đurđevačkim domaćinstvima, a odluka o novom modelu zbrinjavanja otpada trebala bi biti donesena na jednoj od prvih ovogodišnjih sjednica Gradskog poglavarstva.   Direktor 'Komunalija' Marijan Blažok je naglasio da novi način zbrinjavanja kućnog smeća zahtjeva i drugačiji odnos prema otpadu, njegovu sortiranju, pa i recikliranju u vlastitom dvorištu odnosno na svojim kompostištima. (www.radio-koprivnica.hr)