Novo otkriće u utvrdi Stari grad


Četvrtak, 13. studenoga 2014.

U utvrdi Stari grad Đurđevac u tijeku su radovi uređenja veže, te dijela unutarnjih prostora, nakon stabilizacije svodova i injektiranja pukotina. Tijekom izvođenja radova u veži utvrde iza električnog ormarića, iza žbuke, pronađen je prozorski otvor  s metalnom rešetkom. Nakon pregleda od strane konzervatora, pristupilo se njegovoj sanaciji i pripremi za prezentaciju. Radi se, naime, o zanimljivom otkriću prozora čiju dataciju možemo smjestiti, najvjerojatnije u 16. stoljeće.

Ovo je još jedan u nizu zanimljivih prozorskih otvora u utvrdi koji će nakon adekvatnog osvjetljenja dobiti svoj vizualni akcent.