Obavijest građanima: očitajte svoj vodomjer i javite stanje u Komunalije


Ponedjeljak, 23. ožujka 2020.

Zbog uvođenja posebnih mjera na nacionalnoj razini uzrokovanih pojavom korona virusa, Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se za period od 01. 01. – 31. 03. 2020. godine, vršiti obračun vodne usluge na temelju dojave građana o stanju vodomjera i na temelju procjene za one korisnike vodne usluge koji ne dostave stanje vodomjera.

Mole se korisnici vodne usluge da ukoliko žele obračun na temelju stvarnog stanja vodomjera da najkasnije do 6. travnja 2020. godine sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u Komunalije putem obrasca na web stranicama ili jave na brojeve telefona:

  • 812-304,
  • 625-138,
  • 864-233,   ili putem e-mail adrese: info@komundju.hr,

Korisnicima vodne usluge koji ne dostave stanja očitanja svojih vodomjera do navedenog roka, obračunat će se prosječna potrošnja prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu.

Također mole se potrošači da prekontroliraju svoj vodomjerni set i o mogućem propuštanju jave u Komunalije.

KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC