Obavijest – Izvlaštenje grobnih mjesta s prigradskih groblja


Četvrtak, 9. siječnja 2014.

Ovim putem obavještavamo da Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac pokreću postupak izvlaštenja grobnih mjesta s prigradskih groblja Grada Đurđevca od 02.01.2014. godine prema Odluci br. 38/2 od 24.12.2013. godine.

Prema članku 13. Zakona o grobljima grobno mjesto za koje nije plaćena naknada 10 godina smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje.

Postupak izvlaštenja je postupak kojim je dana mogućnost neprijavljenim korisnicima grobnih mjesta da se u roku 3 mjeseca prijave u Upravu groblja, I. Đuriševića bb, Đurđevac, kako bi spriječili izvlaštenje grobnog mjesta.

Ukoliko se u ta tri mjeseca jave do sada nepoznati vlasnici tih grobnih mjesta naplatiti će im se grobna naknada za protekle tri godine, te će im se dodijeliti Rješenje o korištenju. Nakon 3 mjeseca grobna mjesta za koja se nisu prijavili vlasnici, tj. korisnici smatraju se izvlaštenima, tj. moguća je daljnja dodjela korištenja (prodaja) grobnog mjesta.

Sva službena evidencija koju vodimo će se prilagoditi novonastalom stanju.

U nastavku možete pogledati prigradska naselja u kojima Komunalne usluge d.o.o. pokreću postupak izvlaštenja grobnih mjesta s prigradskih groblja: