Obavijest kandidatima na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina


Utorak, 5. svibnja 2015.

Obavještavaju se kandidati na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina da Očitovanje o prihvaćanju kandidature (obrazac OVM-5) mogu ovjeriti u Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, I kat, soba  59, u vremenu od 9-14 sati (od ponedjeljka do petka), a  zadnji dan 12. svibnja 2015. godine  od  9:00 do 24:00 sata.

Sa sobom obavezno ponijeti osobnu iskaznicu i  jedinstveni matični broj građana (JMBG).

Rok za predaju kandidatura počinje  1. svibnja 2015. u 00,00 sati, a ističe 12. svibnja 2015. u 24:00 sata.