Obavijest za obveznike poreza na tvrtku ili naziv


Četvrtak, 7. studenoga 2013.

Sukladno Odluci o gradskim porezima Grada Đurđevca, porez na tvrtku ili naziv godišnje plaćaju fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.

Tvrtkom ili nazivom smatra se ime pravne ili fizičke osobe pod kojom ona posluje, osim natpisa na otvorenom prodajnom prostoru na tržnicama, te natpisa što ih građevinska poduzeća ili osobe koje se bave građevinskom djelatnošću ističu na gradilištima. Pod istaknutom tvrtkom ili nazivom smatra se svako obilježavanje ili natpis koji označava da određena pravna ili fizička osoba obavlja određenu djelatnost.

Pravne osobe koje imaju sjedište u drugim općinama ili gradovima, a imaju poslovnu jedinicu u Gradu Đurđevcu, plaćaju porez na tvrtku u jednakom iznosu kao i pravne osobe sa sjedištem u Gradu Đurđevcu, odnosno prema broju zaposlenih djelatnika kako slijedi:       

  • do 20 zaposlenih                     u iznosu 500,00 kuna,
  • od 21 do 50 zaposlenih        u iznosu 1.000,00 kuna,
  • preko 50 zaposlenih             u iznosu 1.500,00 kuna.

Poreza na tvrtku ili naziv djelomično se oslobađaju poduzetnici koji počinju s obavljanjem djelatnosti na području Grada Đurđevca i to:

  • I. godine           u 100% iznosu
  • II. godine         u   50%  iznosu
  • III. godine       u   25%  iznosu

Za rješenje o oslobađanju plaćanja poreza na tvrtku ili naziv koje donosi Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca potrebno je podnijeti pisani zahtjev.

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je tvrtku ili naziv i svaku drugu promjenu koja utječe na visinu poreza prijaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca u roku od 15 dana od dana upisa u registar, odnosno od nastale promjene.

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv također su obavezni dostaviti pisanu izjavu u kojoj navode datum početka obavljanja djelatnosti.

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku ili naziv.

 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,

FINANCIJE I JAVNE PRIHODE GRADA ĐURĐEVCA