Obilježavanje 240 godina organiziranog školstva u Đurđevcu


Petak, 27. rujna 2013.

Osnovna škola Grgura Karlovčana Đurđevac u petak 27. rujna 2013. godine obilježava 240 godina organiziranog školstva u Đurđevcu. Tom prilikom u hodnicima škole biti će izloženi radovi učenika Osnovne škole (1962. do 2013. godine), dok će u velikoj sportskoj dvorani biti izložena postignuća učenika koji polaze Osnovnu školu. U vremenu od 8:00 do 13:00 sati svi zainteresirani građani će moći pogledati navedene izložene radove i postignuća. Svečani program započet će, u Domu kulture će u 11:00 sati, školskom priredbom i predstavljanjem Monografije Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac.

Ako se vratimo nekoliko koraka u povijest, kao službena godina početka organiziranog školstva u Đurđevcu spominje se 1774.. Značajniji događaji za školstvo u Đurđevcu sežu u davnu 1847. godinu kada se u Đurđevcu počinje graditi prva zidana škola, preko godina kada su školu polazila djeca kojima su prostorni uvjeti to dozvoljavali, kada škola postaje utemeljiteljnim članom „Matice hrvatske“, „Svetojeronimskog društva“ i članom „Hrvatsko pedagoško-književnog zbora“, razdvajanjem škola u Đurđevcu, izgradnjom vodovoda za školu, odvijanjem nastave u razrednim odjelima, osnivanjem Zadruge koja se bavi livadarstvom i proizvodnjom povrća, pripajanjem škola u Čepelovcu, Budrovcu i Sirovoj Kataleni školi u Đurđevcu, organiziranjem izvannastavnih aktivnosti, uvođenjem školske kuhinje, dobivanjem statusa Ekoškole, održavanjem stručnih aktiva i seminara, poboljšanjem radnih uvjeta nabavkom potrebnih nastavnih sredstava i informatizacijom, izgradnjom školske sportske dvorane i jednosmjernim radom u održavanju nastave, pa sve do zapaženih rezultata učenika na državnim natjecanjima.