Obnovili kanalizaciju u Vukovarskoj


Srijeda, 7. listopada 2015.

Djelatnici Komunalnih usluga Đurđevac u Ulici grada Vukovara na dionici Podravske magistrale obnovili su kanalizacijsku mrežu za odvodnju oborinskih voda. Zbog dotrajalih podzemnih cijevi počela je propadati podloga ispod asfalta pa je obnova bila nužna kako bi se vozačima zajamčila sigurnost.