Još danas i sutra predbilježbe za jaslice i vrtić Maslačak


Utorak, 3. svibnja 2011.

Jučer je počelo, danas do 17 sati traju, a sutra završavaju predbilježbe za smještaj djece u jaslice i Dječji vrtić „Maslačak“. Predbilježbe su to za pedagošku godinu 2011. odnosno 2012., za što je potrebno priložiti.           1.Zamolbu 2.Fotokopiju rodnoga lista djeteta, izvoda iz matice rođenih ili potvrda o rođenju, zatim 3.Fotokopiju osobnih iskaznica oba roditelja ( fotokopirati obje strane ), te 4.Presliku zdravstvene dokumentacije ukoliko dijete ima teškoće u razvoju ili neke druge posebne potrebe Predbilježbe obavljamo svaki dan u prostorima „Maslačka“, u Ulici Tina Ujevića 1, od 12 do 17 sati. Važno je napomenuti da se predbilježbe za jaslice odnose se na djecu koja će do 31.kolovoza .2011.navršiti godinu dana života. Svi  roditelji koji u propisanom vremenskom roku podnesu dokumentaciju bit će obaviješteni o rezultatima upisa i prijemu djece za pedagošku 2011./2012. godinu, ističe Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ i dodaje  da se zainteresirani roditelji mogu informirati i na telefone 812-203,811-703,280 303