Projekt Iskrice


Utorak, 17. listopada 2017.

Naziv projekta: UP.03.2.1.03.0002 Iskrice

Naziv korisnika: Grad Đurđevac

Ukupna vrijednost projekta: 2.174.486,40 kuna

EU sufinanciranje projekta: 2.000.527,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 1.9.2017. – 31.08.2021.

Kratki opis projekta: Učenici s teškoćama u razvoju predstavljaju posebno ranjivu skupinu, te im se ovim putem nastoji pružiti neposredna podrška u obavljanju školskih aktivnosti tijekom nastave, učenju, komunikaciji i socijalnoj uključenosti, te emocionalnom funkcioniranju.

Ciljevi projekta: Cilj je zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi ostvarivanja boljih obrazovnih rezultata te osiguravanja preduvjeta za socijalizaciju i uključenost djece s teškoćama u razvoju u zajednicu

Također, doprinijeti podizanju svijesti javnosti o problemima s kojima se djeca s teškoćama u razvoju svakodnevno susreću i važnosti uključivanja djece s teškoćama u redovne odgojno-obrazovne programe

Kontakt osoba: Silvija Lukačin, silvija.lukacin@djurdjevac.hr

https://strukturnifondovi.hr/

https://razvoj.gov.hr/

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Grada Đurđevca.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020”.