Odbori Gradskog vijeća razmatrali Proračun za 2014.


Srijeda, 27. studenoga 2013.

Jučer 26.11.2013. godine 11 odbora Gradskog vijeća razmatralo je prijedlog Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu. Predloženi proračun podržala su svega 2 odbora, i to:

  • Odbor za turizam većinom glasova s 2 glasa "za" i 1 glasom "suzdržan" u sastavu Marijan Ružman, Josip Švaco (HSU) i Matija Vogrinčić (SDP),
  • Odbor za kulturnu i prirodnu baštinu većinom glasova s 3 glasa "za" i 1 glasom "suzdržan" u sastavu Ljubica Cestar (SDP), Katarina Ivašković (HSU), Martin Carek (HDZ) i Martina Horvat (HDZ).

Predloženi proračun nije podržalo 6 odbora, i to:

  • Odbor za proračun i financije većinom glasova s 3 glasa "protiv" i 1 glasom "za" u sastavu Ivan Pleadin (HNS), Vlado Rep (HDZ), Branimir Prelec (HDZ) i Katica Blažok (lista grupe birača),
  • Odbor za mjesnu samoupravu s 1 glasom "za", 1 glasom "protiv" i 2 glasa "suzdržan" u sastavu Ines Talijan (HDZ), Ivan Čorba (HDZ), Rudolf Nemeš (HNS), Željko Fuček (HSLS),
  • Odbor za gospodarstvo i strateško planiranje većinom glasova s 3 glasa "protiv" i 1 glasom "za" u sastavu Božidar Divjačko (lista grupe birača), Milica Fuček (SDP), Ivan Hodić (HNS) i Milek Markač (HDZ),
  • Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj s 2 glasa "za", 1 glasom "protiv" i 2 glasa "suzdržan" u sastavu Ante Bratanović (HNS), Katarina Regović (lista grupe birača), Veljko Miletić (lista grupe birača), Martina Škurdija (HDZ) i Marijanko Ređep (SDP),
  • Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo u sastavu Milica Fuček (SDP), Zdravko Lenardić (lista grupe birača), Mijo Robotić (HSU) i Igor Pleško (lista grupe birača),
  • Odbor za prosvjetu i predškolski odgoj u sastavu Kristina Benko Markovica (lista grupe birača), Marija Šokec (HDZ), Ana Mlinjarić (lista grupe birača) i Marina Pejić (HDZ).

Preostala 3 odbora (Odbor za sport i mlade, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša) nisu glasovala o prijedlogu proračuna jer na sjednici nisu imala kvorum.