Odobrena novčana sredstva za nabavu materijala za izgradnju ograde oko crkve u Sirovoj Kataleni


Srijeda, 3. lipnja 2015.

Mjesni odbor Sirove Katalene u suradnji s crkvenim odborom započeo je zamjenu dotrajale ograde oko crkve. Grad Đurđevac je 25. svibnja 2015. godine prihvatio ponudu Krko d.o.o iz Virja za nabavu materijala za izgradnju ograde kod crkve u Sirovoj Kataleni i za te namjene odobrava iznos od 2.357,00 kuna. Novčana sredstva odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu.