Održana Božićna produkcija Umjetničke škole


Petak, 18. prosinca 2015.

Učenici prvog, drugog i trećeg razreda Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Područni odjel u Đurđevcu nastupili su na Božićnoj produkciji u Domu kulture. Program je obuhvaćao 32. izvedbe, a dvorana je bila prepuna roditelja, djedova, baka i drugih posjetitelja koji su uživali u različitom repertoaru koji su pripremili učenici.

Osnovnu glazbenu školu u Đurđevcu pohađa ukupno 33 učenika koji uče svirati klavir, gitaru, violinu, flautu, trubu i trombon, a uz učenje instrumenta učenici pohađaju i nastavu solfeggia te komorno muziciranje i zbor. Nakon ove produkcije učenici će nastupiti u programu Humanitarnog blagdanskog koncerta koji će se održati 20. prosinca u 19 sati u Sportskoj dvorani Strukovne škole Đurđevac. Program nastupa možete vidjeti u nastavku: