Održana godišnja skupština Udruge žena Budrovac


Utorak, 7. ožujka 2017.

U Društvenom domu Budrovac održana je redovita godišnja skupština Udruge žena Budrovac, a skupštini udruge prisustvovali su članovi udruge i brojni gosti.

Na Skupštini su podnesena izvješća o radu, financijsko izvješće i izvješće Nadzornog odbora za 2016.koja su jednoglasno usvojena.

Predsjednica Marija Markuš istaknula je brojne aktivnosti i projekte koji su provedeni u prethodnoj godini, a kao najznačajniji projekte istaknula je radionice na tkalačkom stanu, na što su članice posebno ponosne. Kroz svoje aktivnosti članice Udruge žena Budrovac njeguju tradicijske običaje, te su nositeljice društvenog života u naselju.

Udruga žena Budrovac aktivno sudjeluje i pomaže u brojnim manifestacijama u organizaciji Grada i Turističke zajednice.

U ime Grada Đurđevca i Gradskog vijeća sve prisutne pozdravio je Marijan Ružman koji je izrazio zadovoljstvo radom i ostvarenim projektima udruge.

Predsjednica udruge zahvalila se svima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji programa i projekata koje je udruga provodila, a završetkom službenog djela članovi udruge i njihovi gosti zadržali su se na kratkom druženju uz glazbeni program i domaće kolače.