Održana posljednja radionica Dječjih jezičnih igara: djeca se upoznala sa Mađarskom


Četvrtak, 28. ožujka 2019.

Posljednju radionicu Dječjih jezičnih igara  održala je Ivana Pavlović, zaposlenica Grada Đurđevca koja je u Gradskoj knjižnici Đurđevac kratko predstavila Mađarsku s osnovnim geografskim obilježjima.

Upoznala je učenike s nacionalnim jelima i muzikom, mađarizmima u hrvatskom jeziku, izumima te naučila izgovoru osnovnih riječi na mađarskom i pjesmu Mokuska. Po završetku predstavljanja svim sudionicima programa, učiteljima, voditeljima te učenicima uručene su zahvalnice i prigodni pokloni za sudjelovanje.

Cilj ovih radionica je prevenirati netoleranciju prema drugim ljudima, a manjinskim skupinama pružiti prostor za vlastito izražavanje i predstavljanje vlastite tradicije i kulture te kod djece razviti socijalnu osviještenost, prihvatiti različitosti, razvijanje i učenje tolerancije, proširivanje znanja i vidika.

Program je i ove godine prepoznao i podržao Grad Đurđevac i Ministarstvo kulture RH.