Održana tribina Garancija za mlade


Ponedjeljak, 26. listopada 2015.

U Obrtničkom domu održana je tribina Garancija za mlade za poslodavce-obrtnike na kojoj je prezentirana mogućnosti korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja s posebnim naglaskom na program Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Tribini je prisustvovao i ministar Mirando Mrsić koji je pozdravio sve prisutne i istaknuo je sve mogućnosti mjera aktivne politike zapošljavanja. Dodao je kako se ovim mjerama posebno želi potaknuti obrtnike da mladim osobama pruže mogućnost stjecanja radnog iskustva kroz mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.