Održana Uskrsna kreativna radionica


Petak, 18. ožujka 2016.

U Gradskoj knjižnici Đurđevac održana je Uskrsna kreativna radionica koju je vodila knjižničarka Cecilija Kopljarević, a na kojoj su sudjelovali učenici Gimnazije dr. Ivana Kranjčeva i Strukovne škole Đurđevac. Na radionici se okupio veliki broj zainteresiranih učenika. Kreativne uskršnje radionice tradicionalne su u knjižnici te se odvijaju u suradnji s  srednjim školama grada Đurđevca.