Održive misli: Nina, gusar, kralj i indijanac učili djecu na koji se način odvaja otpad


Petak, 8. ožujka 2019.

U dječjim vrtićima u Đurđevcu, Kalinovcu, Ferdinandovcu, Virju, Molvama i Novom Virju održane su predstave o važnosti odvajanja otpada u sklopu informativno edukacijskih aktivnosti u projektu Održive misli.

Dječja sekcija Gradskog kazališta Đurđevac osmislila je zanimljivu predstavu  prilagođenu djeci vrtićke dobi, pod nazivom Put oko svijeta. Uz puno smjeha, plesa i interakcije s djecom, Nina, gusar, kralj i indijanac upoznali su djecu kako stvarati manje otpada – kako odvajati otpad. Nina je kralja naučila kako odvojiti plastiku i papir. Dok je indijanac Ninu naučio kako svoju odjeću može napraviti od recikliranog materijala.

Predstava je oduševila djecu, a nove predstave dogovorene su već za ljeto.

Cilj projekta je da kroz aktivno sudjelovanje škola i vrtića preko edukativnih aktivnosti uspješno educirati djecu o važnosti održivog upravljanja otpadom kako bi se na taj način doprinijelo zdravijoj i kvalitetnijoj okolini, ali i kako bi se preko djece koja usvajaju nove navike utjecalo i na roditelje.

Ukupna vrijednost projekta je 492.000,00 kuna, a projekt je sufinanciran od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije sa 472.000,00 kuna, dok je preostali dio financiraju Grad Đurđevac i partnerske općine.

Podsjećamo da je prijavitelj i nositelj ovoga projekta Grad Đurđevac, a partneri na projektu su općina Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Novo Virje, Virje, Molve, Kalinovac i Ferdinandovac.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Đurđevca.

OM opcine 040220