Održive misli: osnovnoškolci izrađivali kreativni nakit od otpada


Ponedjeljak, 22. listopada 2018.

Učenici 8.c razreda Osnovne škole Grgura Karlovčana pod satom razrednika sudjelovali su u kreativnoj radionici izrade nakita od  prikupljenog didaktički neoblikovanog materijala te od raznog otpada (papir, stari tekstil, plastika itd.).

Učenici su oblikovali nakit od otpada pa su nastale različite kreativne ogrlice, naušnice i narukvice. Cilj radionice bio je poticati i razvijati svijest o sakupljanju otpada, identificirati problem u lokalnoj zajednici (potrebu razvrstavanje otpada). Po završetku izrade nakita, razrednica je u dogovoru sa učenicima izabrala dva najuspješnija rada koji će predstavljati  8.c razred na Školskom natjecanju u sklopu Projekta Održive misli.

Ta dva rada proslijedit će na školsko natjecanje u kojem će  povjerenstvo temeljem kriterija originalnost, funkcionalnost, dizajn, tehnička kvaliteta te iskoristivost materijala izabrati najbolji rad.

Rad će biti nagrađen vrijednom nagradom od strane Grada Đurđevca.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Đurđevca.

OM opcine 040220