Okrugli stol: “UKLJUČIVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA I MLADIH OSOBA S INVALIDITETOM U ZAJEDNICU”


Srijeda, 4. prosinca 2013.

Povodom Međunarodnog dana invalida, u utorak 03. prosinca, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom organizirala je Okrugli stol na temu: "UKLJUČIVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA I MLADIH OSOBA S INVALIDITETOM U ZAJEDNICU".

Sudionici okruglog stola bili su Brankica Kolomaz,  zamjenica gradonačelnika grada Đurđevca, Vesna Peršić Kovač predstavnica Županije koprivničko-križevačke, Anita Đipalo Saraga, socijalna radnica Centra za socijalnu skrb Đurđevac, Kristinka Štefan, predsjednica Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac, Zdenko Lončarić, predstavnik Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Koprivnica, Tamara Premuš, predsjednica Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci, Vanesa Kovačić i Klara Kušto, predstavnice Udruge volontera „Ruka u ruci“ Đurđevac, Mirjana Šandor, tajnica Gradskog društva osoba s invaliditetom Đurđevac, Marija Čupen-Tomica, u.z. ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, Katica Bratanović, voditeljica Područne škole za djecu s teškoćama Đurđevac, Nevenka Lončar, ravnateljica Gimnazije Đurđevac, Nada Novak, predstavnica Strukovne škole Đurđevac, Dijana Rupnik, voditeljica Ispostave Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Đurđevac te Ivana Patačko Sulimanec, predstavnica Hotela „Picok“ Đurđevac. Moderator Okruglog stola bila je Božica Mikuldaš, socijalna radnica i članica upravnog odbora Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac.

Svako od sudionika ponudio je prikaz i sa svog aspekta dao viđenje u kojoj mjeri doprinose uključivanju djece s teškoćama i mladih osoba s invaliditetom u život zajednice, te poboljšanju njihova života i života njihovih obitelji.

Zaključak Okruglog stola je da je naša lokalna sredina sve više senzibilizirana za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, s obzirom da se unapređuje njihov položaj zahvaljujući uključivanju te populacije u vrtiće, škole, Udruge, a kroz zapošljavanje putem javnih radova i stručnu praksu i na tržište rada.