Organizirano prikupljanje slikovnica za Pedijatrijski odjel Doma zdravlja


Četvrtak, 10. ožujka 2016.

Međunarodni dan darivanja knjiga obilježava se 14. veljače i volonterski je projekt kojim se želi probuditi ljubav prema čitanju i darivanju kod djece i odraslih te ih potaknuti da više čitaju.Knjižničari, dječji vrtići, udruge, ustanove i pojedinci obilježavaju ovaj dan organizirajući prikupljanje slikovnica pod geslom “Čitam, dam, sretan sam – svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj”.

Gradska knjižnica Đurđevac u suradnji s Dječjim vrtićem „Maslačak“ organizirala je skupljanje slikovnica za  Pedijatrijski odjel Doma zdravlja Đurđevac. Prikupljenim  slikovnicama se željelo olakšati  najmanjima bolesničke dane.  Prošle godine u Domu zdravlja Đurđevac oformljen je kutak sa slikovnicama i igračkama u čekaonici, ove godine odlučilo se obnoviti kutak novim igračkama i slikovnicama.

Predstavnici knjižnice i Dječjeg vrtića uručili su slikovnice i igračke djelatnicima Doma zdravlja i Pedijatrijskog odjela te se nadaju da će se ovakve akcije nastaviti.