Osnivanje muzeja


Ponedjeljak, 14. listopada 2013.

Iako je ušao u projekt Regija digitalnih muzeja (9 muzeja SZ Hrvatske) koji se nalazi u poodmakloj fazi, a čija će se realizacija financirati sredstvima EU,  Grad Đurđevac još uvijek nema muzej, te je stoga i donijeta predmetna odluka o osnivanju Muzeja Grada Đurđevca.