Osnovna škola Đurđevac: osigurana prehrana za sve učenike u 2. polugodištu


Petak, 6. siječnja 2023.

Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske, uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja te osnivača Grada Đurđevca,  od početka drugog polugodišta biti će osigurana prehrana za sve učenike Osnovne škole Đurđevac.

S obzirom da je većina učenika uključena u redovnu prehranu, neće biti organizacijskih promjena u prehrani učenika. Učenici koji do sada nisu koristili uslugu prehrane moći će to ostvariti od početka drugog polugodišta.

Razrednici će u prvim danima drugog polugodišta evidentirati sve učenike koji će se hraniti te će se na temelju tog popisa i evidencije u e-Dnevniku vršiti financiranje prehrane. Financijska sredstva za prehranu učenika osigurana su iz Državnog proračuna što znači da roditelji više neće imati nikakve troškove vezane za prehranu učenika.

S obzirom na prostorno – tehničke uvjete za realizaciju prehrane učenika, osigurana financijska sredstva, normative za prehranu učenika u osnovnoj školi i Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama pripremljeni su jelovnici za učenike. Također, za sve učenike Područnih škola osigurana je svakodnevna dostava školskih obroka koji će biti prilagođeni prostornim uvjetima samih škola.