Osnovna škola Đurđevac: u tijeku prijave za produženi boravak učenika


Srijeda, 1. rujna 2021.

Osnovna škola Đurđevac poziva sve zainteresirane roditelje da iskažu interes za upis učenika u program produženog boravka Osnovne škole Đurđevac, u nastavnoj 2021./2022. godini. S obzirom na iskazani interes planirat će se način organizacije te vrijeme početka, a sve sukladno epidemiološkom preporukama.

U produženi boravak se mogu uključiti svi učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda naše Škole.

Za vrijeme produženog boravka izmjenjuju se odmor od nastave, vrijeme za pisanje domaće zadaće i ponavljanje nastavnog gradiva te slobodno organizirano vrijeme. Učenici u produženom boravku uz obrok za vrijeme redovne nastave imaju osiguran ručak i užinu. Produženi boravak će se organizirati u suradnji s Gradom Đurđevcom. Jedan dio troškova produženog boravka snosit će Grad dok će drugi dio sufinancirati roditelji. Iznos sufinanciranja produženog boravka za roditelje iznosit će 500,00 kn po učeniku (za dvoje učenika u obitelji cijena je 800,00 kn).

Molimo roditelje da se jave najkasnije do 10. rujna 2021. godine, isključivo na:

Za iskazivanje interesa dovoljno je poslati podatke o učeniku (ime, prezime i razred), a nakon formiranja skupina pripremit će se ugovori koje će roditelji dobiti od učiteljica na potpis. Informacije o načinu rada te događanjima i aktivnostima u produženom boravku možete pročitati na Web stranicama škole, u izborniku, pod kategorijom Produženi boravak.