Osnovna škola uvodi pametne ploče


Utorak, 29. rujna 2015.

U Osnovnoj školi Grgura Karlovčana, nakon e-dnevnika, uvode se i pametne ploče. Trenutno je u tijeku edukacija učitelja koja obuhvaća obuku za korištenje interaktivne ploče i izradu interaktivnih nastavnih materijala. To će omogućiti da sredinom listopada u nastavi klasičnu zelenu školsku ploču, spužvu i kredu u matičnoj te u područnim školama zamjeni 31 pametna ploča. Uvođenje pametnih ploča će omogućiti učenicima bolje praćenje i veću angažiranost tijekom nastave. Za tu investiciju Grad je osigurao 170.000 kuna.