Osnovnoj školi Đurđevac odobren projekt Tamburaški sastav – tradicijski band


Srijeda, 5. siječnja 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je početkom školske godine raspisalo Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022.

Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.

Svaka škola/učenički dom je mogla prijaviti jedan projekt na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje je mogao iznositi do 20.000,00 kn. Osnovna škola Đurđevac je prijavila projekt pod nazivom Tamburaški sastav – tradicijski band škole te je dobila sredstva za nabavu novih tambura u iznosu od 18.700,00 kn.

Voditeljica projekta je učiteljica glazbene kulture Kristina Benko Markovica.