Osnovnoškolci svladali orijentacijsko trčanje


Petak, 1. rujna 2017.

Gradska knjižnica Đurđevac u sklopu ljetnih radionica za osnovnoškolce organizirala je novo druženje na temu orijentacijskog trčanja, a radionicu su vodili Danijel Domišljanović i Ivan Đuroci.

Uvodno predavanje održano je u galeriji Starog grada gdje su se djeca upoznala s orijentacijom i orijentacijskim trčanjem kao natjecanjem koje je jako popularno  u svijetu.

Orijentacijsko trčanje je bilo osmišljeno na način da su se djeca kretanjem po nepoznatom terenu oko Staroga grada uz pomoć karte i kompasa morala orijentirati i pronaći unaprijed određene ciljeve ucrtane na karti u što kraćem vremenu, a organizirane su i utrke koje su poslužile da osnovnoškolci pokažu sve ono što su naučili kroz uvodno predavanje učitelja.

Djeca su trčala u parovima, a najbolji ovogodišnji par bili su braća Natalija i Dominik Paro. Natjecalo se 11 parova, a na kraju svi su dobili prigodne darove.