Ostvarite poduzetničke kredite od Županije


Srijeda, 25. veljače 2015.

Koprivničko-križevačka županija raspisala je Javni natječaj za poduzetničke kredite po Programu Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1 – „Kreditom do konkurentnosti“.

Korisnici kredita su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva (obrti, trgovačka društva (d.o.o./j.d.o.o.) i profitne ustanove) koji ulažu na područje Koprivničko-križevačke županije neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu.

Kamata na poduzetničke kredite subvencionira se s 3 postotna poena, a ženama poduzetnicama s 4 postotna poena.

Više o samom Javnom natječaju možete pročitati na http://kckzz.hr/javni-natjecaj-za-poduzetnicke-kredite-po-programu-kreditom-do-uspjeha-2014-mjera-1-kreditom-do-konkurentnosti/