Otvorena rasprava za širokopojasni internet za područje đurđevačke Podravine


Četvrtak, 24. kolovoza 2017.

Grad Đurđevac je ponovno otvorio javnu raspravu vezanu uz usvajanje konačnog plana širokopojasnog interneta za Grad Đurđevac i susjedne općine s kojima Grad ima potpisan Sporazum o razvoju infrastrukture širokopojasnog interneta- Javna rasprava PRŠI.

Prva faza projekta je obuhvaćala izradu Studije izvodljivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture.

Širokopojasni internet je infrastruktura 21. stoljeća koja omogućava razvoj poduzetničkih zona, poduzetništva i obrtništva, omogućuje zapošljavanje i zdravu konkurenciju. Razvoj širokopojasnog interneta povećati će brzinu interneta što je ključni faktor za unapređenje usluga sustava zdravstva, obrazovanja, znanosti, istraživanja i razvoja, kulture, svih vrsta pružanja usluga ‘na daljinu’, te je preduvjet za uključenje građana u informacijsko društvo.

Grad Đurđevac će kao nositelj provedbe projekta za područje đurđevačke Podravine aplicirati na natječaje resornih ministarstava, a kasnije i prema fondovima EU.