Otvorenje Interpretacijskog centra Picokijade i dan otvorenih vrata Muzeja


Petak, 10. ožujka 2017.

petak, 17. ožujka u 19,00 sati u utvrdi Stari grad u Đurđevcu za sve posjetitelje svoj vrata će otvoriti Interpretacijski centar Picokijade.

Novi turistički proizvod Grada Đurđevca čini pet prostorija u utvrdi Stari grad u kojima se na suvremen, interaktivan i multimedijalan način prikazuje povijest grada s posebnim naglaskom na Legendu o Picokima. Ukupan iznos investicije iznosi 659.000,00 kuna od čega je Ministarstvo turizma sufinanciralo 316.000,00  kuna dok je preostali iznos osigurao Grad.

Posjetitelji će tako tokom cijele godine moći doživjeti priču o Legendi i upoznati njezine likove, a Đurđevac će ovim projektom dobiti novi turistički proizvod koji će ovom prilikom po prvi puta biti prezentiran široj javnosti.

U subotu, 18. ožujka je dan otvorenih vrata Muzeja Grada Đurđevca, te će posjetitelji moći besplatno pogledati Interpretacijski centar Picokijade i Galeriju donacija Ivana Lackovića Croate.

Isti dan od 10.00 – 14.00 sati ispred utvrde Stari grad održat će se srednjovjekovno sajmište sa starim zanatima, prigodnom prodajom suvenira i domaćih proizvoda, gađanjem lukom i strijelom, demonstracijom srednjovjekovnog vatrenog oružja i jahanje na konjima, a u 19,00 sati u Muzeju održat će se Javna prezentacija gastro delicije Pogača z oreji – novog kandidata đurđevačke Podravine za nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske.