Pauci i zmije u Leptirićma: djeca kroz igru i istraživanje prevladala strah


Ponedjeljak, 16. rujna 2019.

Djeca iz odgojne skupine Leptirići početak rujna provela su u istraživanju zmija i pauka te njihovog načina života.

Koža zmije i pauci su nesvakidašnji poticaj koji je kod djece pobudio veliki interes za istraživanjem. Sve to su pomno promatrali uz pomoć povećala, postavljali su mnoga pitanja i donosili svakojake zaključke. Proučavali su i enciklopedije, razvijali finu motoriku prstiju nizajući slamčice na špagu izrađivajući zmiju, likovno su se izražavali, kretali se poput zmije i pauka.

Aktivnost im je bila  zanimljiva u toj mjeri da su svi prevladali strah od zmije i upustili se u istraživanje što je i bio cilj, da se kod djece potakne želja za istraživanjem i da se prevlada strah od tih životinja.