„Picokijada 2013.“ – Financijsko i Programsko izvješće


Petak, 6. rujna 2013.

Organizacijski odbor „Picokijade 2013.“ održao je, u utorak 3. rujna 2013. godine, sastanak na kojem je iznijeto financijsko i programsko izvješće „Picokijade 2013.“    
Na temelju iznijetih privremenih podataka utvrđena je uravnoteženost prihoda i rashoda poslovanja, a zbog brojnosti i raznolikosti održanih priredbi, ovogodišnja „Picokijada“ ocijenjena je vrlo uspješnom.
Gradonačelnik je zatražio raspravu o honorarima osoba koje sudjeluju u organizaciji Picokijade, obzirom da nije sudjelovao u radu Organizacijskog odbora u vrijeme dogovaranja angažmana tih osoba, pa je o opravdanosti ovakvih troškova Organizacijski odbor glasovanjem prihvatio navedene honorare. Zaključak rasprave je bio da će se u buduće odrediti precizniji uvjeti koje osobe i koji poslovi će imati pravo na plaćeni honorar za svoj angažman u organizaciji Picokijade. Ujedno je Organizacijski odbor zaključio da je u budućnosti potrebno pojačati marketinšku promidžbu svih gradskih manifestacija.   U nastavku možete pogledati privremeno financijsko izvješće Picokijade 2013.:   
  financijsko_izvjee_picokijade_2013