Počeli upisi djece u Dječji vrtić Maslačak Đurđevac u novu pedagošku godinu


Utorak, 5. travnja 2022.

U Dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac započinju upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2022./2023., a zamolbe za upis djece će se zaprimati u razdoblju od 4. do 20. travnja 2022. godine.

U Dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31.08. tekuće radne godine pa do polaska u osnovnu školu.

Zamolbe za upis djece u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac zaprimat će se elektroničkim putem na e-mail adresu vrtic.maslacak@djurdjevac.hr ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac, Tina Ujevića 1, Đurđevac s naznakom – „za upis u dječji vrtić“. Uz zamolbu je potrebno dostaviti i svu upisnu dokumentaciju.

ZAMOLBA ZA UPIS podnosi se na posebnom obrascu koji možete preuzeti u nastavku teksta:

Uz Zahtjev za upis djeteta u vrtić/jaslice potrebno je priložiti:

 1. Popunjeni obrazac Zahtjeva za upis ( preuzeti na web stranici dječjeg vrtića )
 2. Preslika rodnog lista djeteta
 3. Preslike rodnih listova sve djece u obitelji
 4. Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu/boravištu djeteta
 5. Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu/boravištu oba roditelja/skrbnika
 6. Potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu
  predškolskog djeteta (potrebno dostaviti najkasnije do 01.09.2020.godine)
 7. Presliku knjižice imunizacije djeteta (knjižica cijepljenja)
 8. Presliku važećeg rješenja o doplatku za djecu (ukoliko se isti ostvaruje)
 9. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja/
  skrbnika

Odluka o upisu bit će objavljena na službenoj web stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac, a cijeli tekst oglasa pogledajte u nastavku:

Sve OBAVIJESTI u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 048/811-703; 812-203 i mobitel: 098/ 9814 944 svakog radnog dana u vremenu od 08,00-16,00 sati, te na e-mail: vrtic.maslacak@djurdjevac.hr.