Počinju upisi djece u novu pedagošku godinu


Četvrtak, 1. travnja 2021.

U Dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac započinju upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2021./2022., a zamolbe za upis djece će se zaprimati u razdoblju od 01. travnja do 19. travnja 2021.godine.

U Dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31.08. tekuće radne godine pa do polaska u osnovnu školu.

Zamolbe za upis djece u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac zaprimat će se elektroničkim putem na e-mail adresu vrtic.maslacak@djurdjevac.hr ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac, Tina Ujevića 1, Đurđevac s naznakom – „za upis u dječji vrtić“.

ZAMOLBA ZA UPIS podnosi se na posebnom obrascu koji možete preuzeti u nastavku teksta:

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti UPISNU DOKUMENTACIJU :

  1. Popunjeni obrazac Zamolbe za upis
  2. Preslika rodnog lista djeteta
  3. Preslike rodnih listova sve djece u obitelji
  4. Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu/boravištu djeteta
  5. Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu/boravištu oba roditelja/skrbnika
  6. Potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta (potrebno dostaviti najkasnije do 01.09.2021.godine).
  7. Presliku knjižice imunizacije djeteta (knjižica cijepljenja)
  8. Presliku važećeg rješenja o doplatku za djecu ( ukoliko se isti ostvaruje ).
  9. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja/skrbnika

Odluka o upisu bit će objavljena na službenoj web stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac, a cijeli tekst oglasa pogledajte u nastavku:

Sve OBAVIJESTI u vezi upisa mogu se dobiti na telefon 048/811-703; 812-203 i mobitel: 098/ 9814 944 svakog radnog dana u vremenu od 08,00-16,00 sati, te na e-mail: vrtic.maslacak@djurdjevac.hr.