Podjela kanti


Petak, 4. srpnja 2008.

Komunalije d.o.o. obaviještavaju cijenjene građane da će podjela kanti za otpad početi 07.07. 2008. god. po zadanom rasporedu. Podjela će se vršiti dvokratno od 8 – 10 30 i od 15 – 19 h u  upravi Komunalija d.o.o., Radnička cesta 61. 
Mole se građani da po navedenom rasporedu za svoju ulicu dođu po kantu  sa osobnom iskaznicom.
Posebno pozivamo stanre zgrada: Basaričekova 1, Basričekova 18, stambene nizove 1 i 2 u Antuna Radića, te Trg sv. Jurja 4 da po rasporedu dođu potpisati ugovore kako bi mogli dobiti zajednički kontejner.