Podsjećamo poljoprivrednike da se prijave za štete nastale od mraza zaprimaju do petka, 22. svibnja


Ponedjeljak, 18. svibnja 2020.

Zbog niskih temperatura i posljedica mraza u razdoblju od 27.03.- 07.04.2020. godine na području Grada Đurđevca nastale su velike štete na voću i povrću. Utvrđeno je da su štete nastale u slijedećim katastarskim općinama, koje se nalaze u sastavu Grada Đurđevca:

k.o. Đurđevac, k.o. Đurđevac Grad, k.o. Severovci, k.o. Mičetinac, k.o. Sveta Ana, k.o. Čepelovac, k.o.  Budrovac, k.o. Sirova Katalena i k.o. Suha Katalena.

Na inicijativu Grada Đurđevca , 17. travnja 2020. godine Koprivničko-križevačka županija proglasila je elementarnu nepogodu od posljedica mraza za područje Grada Đurđevca.

Elementarna nepogoda za područje Grada Đurđevca proglašena je za sljedeće voćarske kulture: jabuka, breskva, marelica, nekarina, šljiva, višnja, trešnja i orah te za povrće.

Poljoprivredni proizvođači sa područja Grada Đurđevca štetu mogu prijavljivati još do petka, 22. svibnja putem mail-a racunovodstvo@djurdjevac.hr, a prijava se može predati i osobno na porti Grada u redovno radno vrijeme od 8 do 16 sati.

Obrazac prijave štete dostupan je na web stranici Grada Đurđevca, a uz njega je obavezno priložiti skeniranu osobnu iskaznicu, OIB, Rješenje u upisnik poljoprivrednog gospodarstva te  IBAN žiro ili tekućeg računa.