Posao za nezaposlene mlade osobe


Četvrtak, 5. rujna 2013.

U dvorani za sastanke Grada Đurđevca, 2. rujna 2013. godine, održan je sastanak gradonačelnika Grada Đurđevca Željka Lackovića s predsjednicima Mjesnih odbora s područja Grada Đurđevca na temu provedbe Programa javnih radova. Sastanku je bila nazočna i Željka Kolar, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području  Koprivničko-križevačke županije. U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Križevci, Ispostavom Đurđevac, Grad Đurđevac inicirat će provođenje novih programa javnih radova „Mladi za zajednicu“  za osobe sa završenom osnovnom i srednjom školom na razdoblje do 12 mjeseci te javnih radova „Radom za zajednicu i sebe“ kojim bi se obuhvatile dugotrajno nezaposlene osobe s područja Grada Đurđevca na vrijeme od 6 mjeseci. Predsjednici mjesnih odbora izrazili su potrebe za provođenjem javnih radova na njihovim područjima: od čišćenja zapuštenih kanala i potoka, uređenja zemljišta uz ceste, rješavanja kritičnih točaka na putevima  i problema otjecanja vode, pa do uređenja društvenih domova i njihovog okoliša. Posebno je naglašena potreba nastavka radova na Đurđevačkim pijescima na kojima se već provode javni radovi kao i uređenja trim staze u Boriku, a s čijom provedbom je i ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području  Koprivničko-križevačke županije Željka Kolar izrazila zadovoljstvo. Predsjednici mjesnih odbora pozvani su da dostave planove aktivnosti na svojim područjima, koji će se obuhvatiti programima javnih radova te da predlože nezaposlene mlade osobe sa svojeg područja koje će se programima javnih radova zaposliti, vodeći računa o tome da u programima javnih radova budu zaposlene osobe s najtežom situacijom u obitelji (nezaposlenost oba roditelja i sl.).