Posjetiteljski centar u užem krugu za dodjelu sredstava


Petak, 13. studenoga 2015.

Posjetiteljski centar je na natječaju Ministarstva turizma ušao u uži izbor za dodjelu sredstava prema programu Fonda za razvoj turizma. Predstavnici Grada na čelu s gradonačelnikom Lackovićem te izvođači i autori koncepta održali su prezentaciju u Ministarstvu turizma gdje su predstavili projekt i slijedeću fazu u realizaciji projekta.

Prva faza projekta obuhvaća izradu projektne dokumentacije za prenamjenu i adaptaciju zgrade, bivšeg Prekršajnog suda u Centar za posjetitelje. Po završetku ovog dijela projekta Grad Đurđevac će imati izrađen projekt uređenja pročelja i sanacije krovišta, projekt prenamjene zgrade u posjetiteljski centar s temom Picokijade te projekt uređenja okoliša. Po odobrenju sredstava nastavit će se s izradom projektne dokumentacije, a slijedeća faza obuhvati će radove na zamjeni stolarije i krovišta, sanaciju podova i postavljanje fasade.