POSTANI TURISTIČKI VODIČ


Ponedjeljak, 9. rujna 2013.

Turistička zajednica Područja đurđevačke Podravine u suradnji s HTZ i TZ KKŽ sufinancirati će školovanje turističkih vodiča, i to za 5 kandidata s područja Grada Đurđevca u iznosu od 3.750,00 kn po kandidatu, a kandidati za turističke vodiče sufinancirat će svoju edukaciju, koja će se upisati u radnu knjižicu, u iznosu od 1.000,00 kuna. Na ovaj način Grad Đurđevac će dobiti 5 turističkih vodiča koji će doprinijeti da turizam dosegne višu razinu, a da će biti potrebe za njihovim angažmanom potvrđuje sve više dolazaka turističkih grupa.

Grad Đurđevac - Grad Picoka i Europska destinacija izvrsnosti (EDEN destinacija) ima veliki turistički potencijal u kontinentalnom dijelu Hrvatske, stoga je ovo prilika svim zainteresiranim kandidatima da se prijave na natječaj objavljen na web stranicama Grada Đurđevca za školovanje turističkog vodiča. Na taj način Grad Đurđevac želi doprinijeti razvoju turizma i promicanju kulturnih, prirodnih i nematerijalnih dobara Grada Đurđevca.