Potpisan ugovor o sufinanciranju izgradnje novog vodocrpilišta “Đurđevac 2”


Srijeda, 11. ožujka 2015.

Komunalije d.o.o. Đurđevac  i Hrvatske vode su dana 06. ožujka 2015. godine potpisale ugovor o sufinanciranju izgradnje novog vodocrpilišta “Đurđevac 2” i  izgradnje spojnog cjevovoda za uključivanje novog vodocrpilišta “Đurđevac 2” u vodoopskrbni sustav duljine 2 km.

Vrijednost ovog ugovora je 6.250.000,00 kn od čega Hrvatske vode sufinanciraju 80% iznosa, odnosno 5.000.000,00 kn.

U ovom trenutku Komunalije pokreću postupak javne nabave kako bi se dobila najpovoljnija ponuda. Planiramo u 2015. godini završiti sa radovima na ovoj investiciji i početkom 2016. godine otvoriti novo vodocrpilište “Đurđevac 2” koje obiluje vrlo velikim količinama vode iznimne kakvoće.

Komunalije trenutno plaćaju visoki najam tvrtki INA d.d. u čijem je vlasništvu postojeće crpilište pa je i to jedan od razloga izgradnje novog vodocrpilišta.