Potpisan Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


Srijeda, 7. svibnja 2014.

Grad Đurđevac potpisao je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o zajedničkom financiranju programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima "Poticanje uvođenja obnovljivih izvora energije u Gradu Đurđevcu"  za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba za 2014. godinu.

Grad Đurđevac će u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno raspisanom natječaju od 4. travnja 2014. godine, sufinancirati ugradnju solarnih kolektora, fotonaponskih ćelija i peći na pelete kod građanstva sa područja grada Đurđevca.  Troškovi opreme i ugradnje solarnih kolektorskih sustava, fotonaponskih sustava i peći na pelete sufinancirat će se u iznosu od 42,68 % nepovratnih sredstava, odnosno maksimalno 15.670,91 kn po kućanstvu.

Natječaj je otvoren do 15. svibnja 2014. godine.

Svi zainteresirani mogu pogledati i preuzeti natječajnu dokumentaciju na internet stranicama Grada Đurđevca ili u Gradskoj upravi Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1 u Đurđevcu, soba 33/I.